+420 739 514 575

GANG VAN ZAKEN

Gang van zaken:

1. Contact opnemen

Registreer u op onze website en stuur ons uw CV. Het is vrijblijvend en gratis. Link naar de registratie vind u HIER. Informatie over openstaande vacatures vind u HIER.

2. Aanbod

Wij nemen contact met u op en sturen meer informatie, event. een concreet aanbod. U kunt ons ook op ons kantoor bezoeken, of wij bellen u en telefonisch bespreken wij gedetailleerdere informatie en uw kansen op de arbeidsmarkt.

3. Contract

Indien ons aanbod u aanspreekt en wij komen in alle andere formaliteiten overeen, kunnen wij al het contract ondertekenen

4. Verder verloop

Daarna delen wij u de datum, tijd en plaats van het werkbegin mee. Daar wordt u verwacht door onze bedrijfsvertegenwoordiger (of door de cliënt), die u in uw nieuwe job inwerkt. In geval van onduidelijkheden of problemen staan wij ten allen tijde telefonisch en persoonlijk ter uwer beschikking.