+420 739 514 575

Hľadáte prácu

Hľadáte dobre platenú prácu v zahraničí alebo tuzemsku?

Ak hľadáte zamestnanie, naša personálna agentúra Vám pomôže prácu nájsť. A nezáleží na tom, akú máte kvalifikáciu. V dnešnej dobe je dopyt po práci veľký a my Vám prácu zoženieme. Základom je z Vašej strany spoľahlivosť a férový prístup. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať. Poďme sa pozrieť, o aké profesie je najväčší záujem:

 • montážne práce – montážni robotníci
 • elektrikári
 • inštalatéri
 • stavební robotníci
 • údržba a upratovací servis – údržbári, upratovačky
 • zváracie práce – zvárači CO2
 • manipulačné práce – skladníci
 • pomocné práce
 • ďalšie profesie – výrobní robotníci a všetky ďalšie profesie

Ak máte akúkoľvek inú kvalifikáciu, o to lepšie, prácu zoženieme i pre Vás.

Záruky a podmienky spolupráce s našou agentúrou

Pri spolupráci s našou pracovnou agentúrou nebudete zamestnancami vybranej firmy, budete tam iba pracovať. Zamestnaní budete u nás za výhodnejších podmienok, ako keby Ste sa stali zamestnancami firmy. Zaistíme Vám minimálne rovnaké podmienky, ako majú kmeňoví zamestnanci danej firmy. Všetko samozrejme v rámci dodržovania zákonníka práce.

Zaistíme Vám ubytovanie, dopravu, školenie ai.

V prípade potreby zaisťujeme pre svojich zamestnancov tieto služby:

 • ubytovanie – pohodlné a praktické ubytovanie v mieste Vašej novej práce
 • doprava – dopravu do práce a z práce zaisťujeme firemnými autobusmi priamo z ubytovne
 • školenie – firemný školiteľ všetkých nových zamestnancov dôkladne zaškolí v bezpečnostných predpisoch platných pre dané prevádzky
 • pracovné pomôcky – samozrejmosťou je vybavenie základnými pracovnými pomôckami
 • poistenie - v prípade pracovného úrazu alebo nemoci z povolania máme dohodnuté zákonné poistenie zodpovednosti organizácie za škodu; Ste poistení aj na zodpovednosť za škody spôsobené na pracovisku

K dispozícii máte koordinátora, ktorý Vám pomôže

Plynulý chod na prevádzkach zaisťujú zodpovední pracovníci, ktorí sú denne k dispozícii zamestnancom aj vedúcim pracovníkom užívateľa. Títo pracovníci sú plne zodpovední a kompetentní v riešení prípadných nedostatkov či iných problémov na pracovisku. Zodpovedajú tiež za dodržovanie pracovno-právnych predpisov.

Tešíme sa na spoluprácu!

Kontaktujte nás